לו״ז תחרויות לוח שנה

S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
27 יולי — 29 יולי 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
3 אוגוסט — 7 אוגוסט 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
10 אוגוסט — 14 אוגוסט 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
24 אוגוסט — 27 אוגוסט 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
27 אוגוסט — 28 אוגוסט 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
31 אוגוסט — 3 ספטמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
2 ספטמבר — 4 ספטמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
7 ספטמבר — 10 ספטמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
8 ספטמבר — 11 ספטמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
12 ספטמבר — 16 ספטמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
15 ספטמבר — 18 ספטמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
17 ספטמבר — 18 ספטמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
21 ספטמבר — 24 ספטמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
21 ספטמבר — 24 ספטמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
28 ספטמבר — 1 אוקטובר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
29 ספטמבר — 1 אוקטובר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
5 אוקטובר — 8 אוקטובר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
5 אוקטובר — 9 אוקטובר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
8 אוקטובר — 8 אוקטובר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
12 אוקטובר — 15 אוקטובר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
13 אוקטובר — 16 אוקטובר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
13 אוקטובר — 16 אוקטובר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
15 אוקטובר — 16 אוקטובר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
18 אוקטובר — 23 אוקטובר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
19 אוקטובר — 23 אוקטובר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
21 אוקטובר — 23 אוקטובר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
26 אוקטובר — 29 אוקטובר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
26 אוקטובר — 29 אוקטובר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
26 אוקטובר — 29 אוקטובר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
26 אוקטובר — 30 אוקטובר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
27 אוקטובר — 30 אוקטובר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
28 אוקטובר — 30 אוקטובר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
2 נובמבר — 6 נובמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
4 נובמבר — 6 נובמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
8 נובמבר — 13 נובמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
9 נובמבר — 12 נובמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
9 נובמבר — 12 נובמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
10 נובמבר — 13 נובמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
11 נובמבר — 13 נובמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
15 נובמבר — 20 נובמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
15 נובמבר — 20 נובמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
16 נובמבר — 20 נובמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
18 נובמבר — 20 נובמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
17 נובמבר — 20 נובמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
24 נובמבר — 27 נובמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
25 נובמבר — 27 נובמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
25 נובמבר — 27 נובמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
28 נובמבר — 4 דצמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
29 נובמבר — 3 דצמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
5 דצמבר — 9 דצמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
7 דצמבר — 10 דצמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
7 דצמבר — 10 דצמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
8 דצמבר — 11 דצמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
8 דצמבר — 11 דצמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
16 דצמבר — 18 דצמבר 2022
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
11 ינואר — 15 ינואר 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
13 ינואר — 15 ינואר 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
18 ינואר — 22 ינואר 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
20 ינואר — 22 ינואר 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
23 ינואר — 29 ינואר 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
27 ינואר — 29 ינואר 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
31 ינואר — 5 פברואר 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
31 ינואר — 5 פברואר 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
1 פברואר — 5 פברואר 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
3 פברואר — 5 פברואר 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
4 פברואר — 5 פברואר 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
7 פברואר — 12 פברואר 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
9 פברואר — 12 פברואר 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
9 פברואר — 12 פברואר 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
9 פברואר — 12 פברואר 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
14 פברואר — 18 פברואר 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
17 פברואר — 19 פברואר 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
22 פברואר — 26 פברואר 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
23 פברואר — 26 פברואר 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
23 פברואר — 26 פברואר 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
27 פברואר — 5 מרץ 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
17 מרץ — 19 מרץ 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
18 מרץ — 19 מרץ 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
20 מרץ — 26 מרץ 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
6 אפריל — 9 אפריל 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
7 אפריל — 9 אפריל 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
12 אפריל — 16 אפריל 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
13 אפריל — 16 אפריל 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
13 אפריל — 16 אפריל 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
16 מאי — 20 מאי 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
17 מאי — 19 מאי 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N
9 יוני — 12 יוני 2023
S
J
N
S
J
N
S
J
N
S
J
N