התאחדות

טפסים להורדה

 • בעלי תפקיד

  PDF, 51.6 KB

 • שופטים

  PDF, 232 KB

 • ועדה טכנית

  PDF, 37.1 KB

 • תקנון ההתאחדות

  PDF, 312 KB

 • תקנון טכני לאומי 2022-2023

  PDF, 549 KB

 • לו"ז תחרויות בינלאומיות 2022-2023

  PDF, 995 KB

 • קוד האתי ארגון הבינלאומי להחלקה על הקרח

  PDF, 828 KB

 • מניעת סימום בספורט

  PDF, 207 KB

 • כללי אתיקה לספורט בישראל

  PDF, 875 KB

 • קוד האתי התאחדות הישראלית להחלקה על הקרח

  PDF, 4874 KB

 • WEBPAGE