Bavarian Open 2024, Oberstdorf / GER / Kirill Sheiko / Advanced Novice Men / Julia Sheiko, Sergei Sheiko / 1st place / 128,77 points

Share this post